Search
  • โรงแรมแมว รับฝากแมว

ที่เที่ยวในฝันครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้ (เมืองไทย)


1. อลังการสีสันแห่งผาสิริมงคล (พระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์)

วัดพระธาตุผาแก้ว ศาสนสถานที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ เทือกเขาสลับซับซ้อนโดยรอบมีพระเจดีย์ที่งดงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ พลอย สร้อย กำไล ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น นำมาตกแต่งทีละชิ้นๆ จนทั่วองค์พระเจดีย์ รอบๆ องค์พระเจดีย์แบ่งเป็นสถานที่พักของนักปฏิบัติธรรม และเขตสังฆาวาส แยกเป็นสัดส่วน ที่สะดุดตากว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งอื่นๆ อยู่ที่การสร้างกุฎิ อาคารที่พักของนักปฏิบัติธรรมอย่างสวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ ด้วยยึดหลักที่ว่า หากได้อยู่ในสถานที่สงบสวยงาม จิดใจก็จะสงบได้โดยง่าย

2. ป่าสนสลับสี (ป่าสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่)

โครงการหลวงวัดจันทร์ หรือ ป่าสนวัดจันทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ พระองค์ทรงทราบถึง ความยากลำบากของชาวเขาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์” ขึ้น เพื่อช่วยให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ราษฎร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่นี่เป็น แหล่งท่องไฮไลต์มีทิวทัศน์ ธรรมชาติ สวยงามของป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาวดินแดนกลางหุบเขาแห่งนี้ จะถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกและสายลมอันหนาวเย็น ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ คงไม่พ้นหลงเสน่ห์กับความงาม ที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า ภาพสายหมอกลอยพริ้วปกคลุมทิวสนและอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งสีสันสดสวยของใบเมเปิ้ลที่พร้อมใจกันผลัด เปลี่ยนสีในช่วงปลายปี บวกกับธรรมชาติอันอุดมงดงามและไมตรีจิตของชาวพื้นถิ่น ทั้งหมดนี้จะยังคงตราตรึงอยู่ในความประทับใจ ของผู้ที่ได้ไปเยือนตราบนานเท่านาน

กิจกรรมที่น่าสนใจในโครงการหลวงวัดจันทร์ 1.ชมความงามของไอหมอกที่ลอยเหนือน้ำในยามเช้า 2.ชมใบเมเบิ้ลเปลี่ยนสี (ช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ.) 3.ปั่นจักรยานดื่มด่ำกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ 4.เดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งมีทั้งป่าสนสองใบและสามใบ 5. เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปากะญอ

3. ป่าห่มศรัทธา (วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี)

ศาสนสถานที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรมของ วัดป่าภูก้อนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัด คือ ความมุ่งหมายที่จะรักษาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ และแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุกรุกทำลาย ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” ที่สร้างเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พระพุทธรูปปางไสยาสน์แนวนอนความยาวกว่า 20 เมตร ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 6 ปี และเต็มไปด้วยตำนานเล่าขาน ตั้งแต่การได้มาของหินอ่อนขาวบริสุทธิ์จากประเทศอิตาลี ซึ่งนำมาใช้เป็นส่วนของเศียรพระ รวมถึงงานแกะสลักอันวิจิตรตระการตาราวกับมีชีวิต จากนั้นแวะขึ้นไปกราบนมัสการ “องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์” เจดีย์ที่ชั้นบนสุดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

บริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ยังเย็นตาไปกับงานก่อสร้างอันสวยงามอลังการ ร่วมสัมผัสความสุขในดินแดนพุทธศาสนาที่เต็มไปด้วย ต้นไม้ใหญ่น้อย จากหัวใจสีเขียว ที่เปลี่ยนป่าผืนสุดท้ายแห่งอีสานตอนบน ให้กลายเป็นวัดพิทักษ์ป่าอันเขียวขจี การเดินทางท่องเที่ยววัดป่าภูก้อนโดยรถยนต์ จ.อุดรธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 564 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทาง รถยนต์ส่วนตัว รถทัวร์ รถไฟ หรือ เครื่องบิน หากใช้รถโดยสารสาธารณะ เลือกทางที่จะไป อ.นายูง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ 8 กิโลเมตร แล้วต่อรถรับจ้างเข้าวัดป่าภูก้อนอีกต่อหนึ่ง

4. เกล็ดพญานาคริมโขง (เกล็ดพญานาค อ.สังคม จ.หนองคาย)

อัศจรรย์ธรรมชาติแห่งลำน้ำโขง ผลจากการที่คลื่นได้พัดพาเอาทราย และตะกอนมาทับถมรวมกัน สร้างริ้วทรายบนผืนดินชายฝั่งให้กลายเป็นลวดลายอันงดงาม ราวกับภาพวาดของพู่กันยักษ์จากมือที่มองไม่เห็น ยิ่งเมื่อเกิดขึ้นในดินแดนที่ประเพณี ความเชื่อ และศรัทธาของผู้คน ต่างเกี่ยวข้องผูกพันแห่งความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน ก่อให้เกิดจินตนาการดังว่า นี่เป็นผลจากการที่พญานาคเลื้อยผ่านจนเป็นรอย “เกล็ดพญานาค” ยิ่งสร้างความพิศวงลึกลับขึ้นเป็นทวีคูณ

วัดผาตากเสื้อตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย เขตบ้านปากโสม ม.2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หวัดหนองคาย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 550 เมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคายไปประมาณ 87 กม.

ซึ่งถ้ามองลงมากจากวัดผาตากเสื้อ ก็จะเห็นสันทรายที่มีความยาวประมาณ 100 โผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างสวยงาม และช่วงปลายของสันทรายก็เกิดเป็นริ้วๆ คาดเดากันว่าน่าจะเกิดจากกระแสน้ำ และลมที่พัดผ่านไปมา จึงทำให้เกิดเป็นริ้วคลายเกล็ดพญานาคดังกล่าวขึ้นมา ถือได้ว่า ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกับปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่แปลกใหม่

การเดินทางโดยรถยนต์ - ออกเดินทางจากอุดรธานีประมาณ 40 กม.ถึงทางแยกหนองสองห้องเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง 211 ผ่าน อ.ท่าบ่อ ประมาณ 42 กม. ผ่านอ.ศรีเชีงใหม่อีกประมาณ 15 กม. ขับรถต่อไปอีกประมาณ เกือบ 30 กม.และก่อนถึง อ.สังคม จะเจอทางแยกซ้ายมือ มีป้ายบอกทางไปวัดผาตากเสื้ออีกประมาณ 8 กม.

- วัดผาตากเสื้ออยู่ห่างจากอำเภอสังคมประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ต้องขับรถอ้อมขึ้นเขา แต่ทางสะดวกดี รถเล็กขึ้นได้ครับ จากอำเภอสังคม ขับรถเลียบมาตามแม่น้ำโขงทางที่จะไปหนองคาย ประมาณ 11 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่แยกน้ำตกธารทอง ขึ้นไปตามป้าย วัดผาตากเสื้อ เส้นทางช่วงนี้จะเป็นทางขึ้นเขา อีก 7 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดผาตากเสื้อ

5. สะพานเมฆ (เขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี)

"เขาช้างเผือก" เป็นชื่อของยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ มีความสูงประมาณ 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงาม น่าตื่นตา จนทำให้นักเดินป่าทั่วไทยทั้งหน้าใหม่ หน้าเก่า ปรารถนาจะได้มาพิชิตซักครั้งหนึ่งในชีวิต เส้นทางเดินไปสู่ยอดเขาช้างเผือก เป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า มีจุด Highlight ของการเดินทางอยู่ที่ "สันคมมีด" สันเขาที่สวยงาม และน่าหวาดเสียวไปพร้อมกัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา จะสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา เส้นทางพิชิตยอดเขาช้างเผือก มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการผจญภัย และมีร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาเดินเท้า จากหมู่บ้านอีต่อง ประมาณ 6 ชั่วโมง และต้องพักค้างแบบกางเต้นท์บนยอดเขา โดยต้องประสานงานติดต่ออุทยาน ฯ จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทาง และสามารถติดต่อจ้างในการช่วยขนสัมภาระ

ข้อจำกัด พื้นที่กางเต้นท์บนยอดเขาที่มีพื้นที่จำกัด ไม่มีน้ำใช้ ห้องสุขา 2 ห้อง เป็นลักษณะส้วมหลุม และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ

ติดต่อ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตู้ ปณ 18 อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 0 3453 2114, 08 1382 0359 หรือ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 14 ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 E-mail : tatkan@tat.or.th www.facebook.com/tatkan

ข้อควรทราบ : อุทยานฯ จำกัดนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดเขาช้างเผือก จำนวน 60 - 80 คน/วัน ค่าบริการลูกหาบ คนละ 700 บาท (จำนวนลูกหาบที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนสัมภาระของแต่ละคณะ) ค่าบริการเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่เป็นผู้นำทาง คนละ 700 บาท และ เปิดให้ท่องเที่ยวเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวควรมีการเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรง ควรเตรียมหมวก เสื้อแขนยาว แว่นกันแดด ไฟฉาย ของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์การเดินทางที่เหมาะสม

6. ทะเลหมอกใกล้กรุง (เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี)

เขาพะเนินทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมาณ50กิโลเมตรเป็นภูเขาสูงประกอบ ด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,207เมตร ซึ่งบริเวณ โดยรอบจะเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความ สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ ที่งดงาม นอกจากนี้พะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามโดยหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วคลาย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน เขาพะเนินทุ่งสามารถชม ทะเลหมอกได้เกือบตลอดปี ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็นผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลาง เทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งอาจ พบ นกเงือกกรามช้างบินอยู่เหนือผืนป่าที่พะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ท่านจะเห็นหมอก ยามเช้ามารวมตัว กันเป็นโดยจุดชมทะเลหมอกจะสามารถชมได้ 2 จุด คือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และ 36 ในช่วงเดือน พฤศจิกายนเป็นต้นไป ทะเลหมอกจะสวยงามมาก อากาศเย็นสบาย

เนื่องจากเส้นทางบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง เป็นเส้นทางที่ลาดชัน บางช่วงแคบ ผ่านหน้าผา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงกำหนดเวลาขึ้น-ลงสำหรับ รถยนต์ที่ใช้เส้นทางนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังนี้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบไป- กลับ ไม่พักค้างแรม เวลาขึ้นจากบ้านกร่าง 05.30 น. -07.30 น.เวลาลงจากเขาพะเนินทุ่ง 09.00 น. -10.00 น. และ 16.00 น.-17.00 น.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อพักค้างแรมที่เขาพะเนินทุ่ง เวลาขึ้นจากบ้านกร่าง 13.00 น. -15.00 น.เวลาลงจากเขาพะเนินทุ่ง 09.00 น. -10.00 น. และ 16.00 น.-17.00 น.

ซึ่งในช่วงฤดูฝน การท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่งไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตราย แก่นักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติสูง จึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เฉพาะบริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว

สำหรับผู้ที่ต้องการจะขึ้นเขาพะเนินทุ่งต้องติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขอใบอนุญาตผ่านทาง โดยเสียค่าธรรมเนียม คือ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท รถยนต์สี่ล้อ 30 บาท รถกระบะ 40 บาท รถตู้ 50 บาท รถยนต์มากกว่าสี่ล้อ 70-80 บาท สามารถติดต่อจองบ้านพักในอุทยานฯ ได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทร. 0 3245 9293

7. ถนนชล-จันท์ (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จ.ชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี – ตราด)

"ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต" หรือที่เรียกกันว่า “ถนนชล-จันท์” ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดเส้นหนึ่งของไทย และของภาคตะวันออก โดยได้ชื่อว่าเป็น “Scenic Route” เนื่องจากมีทิวทัศน์ข้างทางที่งดงาม ชมวิวถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่บริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมือง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผ่านอำเภอท่าใหม่ อำเภอเมือง และมาสิ้นสุดที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ก่อนจะเชื่อมโยงกับถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด รวมระยะทางทั้งหมด 111 กิโลเมตร ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ถนนชล-จันท์ ไม่ได้เป็นถนนเลียบชายทะเลตลอดทั้งเส้น แต่เป็นถนนทางหลวงเดิมบ้าง หรือเป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่บ้าง สร้างเชื่อมโยงกันเป็นช่วงๆ ผ่านอำเภอต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว และเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญของจังหวัดระยองและจันทบุรี มีเส้นทางส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเล และเส้นทางบางช่วงเป็นถนนเลียบทะเล อาทิ ช่วง แหลมทอง หาดแม่รำพึง หาดสวนสน แหลมแม่พิมพ์ ในจังหวัดระยอง และช่วงหาดคุ้งวิมาน หาดเจ้าหลาว ในจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

นางพญา” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน ปัจจุบันบริเวณจุดชมวิวได้จัดทำสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีลานจอดรถ มีจุดบริการนักท่องเที่ยว มีบันไดทางขึ้นสู่จุดชมวิว และทำรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย และบนรั้วกั้นนี่เองก็มีคู่รักเอาแม่กุญแจ 2 ลูกมาล็อคแขวนคู่กัน โดยเชื่อว่าจะทำให้ความรักยืนยาวอยู่คู่กันตลอดไป โดยเลียนแบบมาจากทางเกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศแถบยุโรปที่มีความเชื่อเช่นนี้ ตอนนี้แม่กุญแจที่นำมาแขวนยังมีไม่มาก แต่เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะเพิ่มปริมาณในไม่ช้า สำหรับทิวทัศน์เมื่อมองจากจุดชมวิวเนินนางพญาจะเห็นถนนชล-จันท์โค้งเป็นลอนคลื่นเลาะเลียบริมทะเล ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูง มองเห็นความงามของทั้งทะเล ภูเขาและถนนคดโค้งอย่างลงตัว อีกทั้งที่จุดชมวิวเนินนางพญาในช่วงเย็นย่ำยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย

8. หมู่เกาะสุดแดนบูรพา (หมู่เกาะทะเลตราด จ.ตราด)

9. สระว่ายน้ำกลางทะเล (เกาะห้อง จ.กระบี่)

10. สวรรค์ของคนมีความรัก (เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล)


65 views0 comments
  • Wix Facebook page

www.Cat-Hoteru.com 

โรงแรมแมว รับฝากแมว ฝากแมว 
© 2014 by Foniw

 

Open 10.00-20.00 
No walk in 
Advise before visit. 

Line : Cat-Hoteru 

 

Phone No. +6697-060-9395