Catnip for your cats

Catnip ball & Matatabi Catnip

Catnip Ball

  • ลูกบอลตำแยแมว กัญชาแมว 

  • ลดความเครียด

  • ทำให้น้องแมวอยากน้ำมากขึ้น

  • ลดอาการเสี่ยงเป็นโรคนิ่ว

  • ไม่มีสารเคมีปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง

  • ลดความก้าวร้าว 

  • ปลอดภัยกับน้องแมวธรรมชาติ 100%