Blog

คุณจะรู้สึกเต็มไม้เต็มมือไปหมดทั้งลูกและแมว บางทีก็ทำให้คุณยิ้มและเต็มไปด้วยความสุข กับการตัดสินใจที่ถูกในเรื่องนี้ 

แมวสามารถสอนบุตรหลานของคุณ ให้บทเรียนชีวิตที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น "แมวสามารถช่วยให้บุตรหลานของคุณฝึกฝนทักษะทางสังคมที่ดี" ลูกของคุณจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Cat Hoteru 

  • Wix Facebook page

Line : Cat-Hoteru 

 

Phone No. +6697-060-9395

 

Open 10.00-20.00 
No walk in 
Advise before visit. 

www.Cat-Hoteru.com 

โรงแรมแมว รับฝากแมว ฝากแมว 
© 2014 by Foniw